مهرداد تاری هستم

من مهرداد تاری مدیر سرور های یونیکس / پازیکس و تکنسین دیتاسنتر هستم ...

درباره من

مهرداد تاری