حسابداری و حسابرسی
بهترین خروجی با حسابداری و حسابرسی

تخصص ما حسابرسی دقیق دفاتر سالی مالی شماست بعله !!!

حسابرسی شرکت و دفاتر
ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…


حسابرسی انبار
ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…


حسابرسی کارخانه
ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…


حسابرسی موسسات مالی
ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…


خدمات جدید

چگونه بهترین حسابدار را پیدا کنیم؟

ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…

اطلاعات بیشترتماس با ما


موسسات

چگونه بهترین حسابدار را پیدا کنیم؟

ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…

اطلاعات بیشترتماس با ما


خدمات جدید

چگونه بهترین حسابدار را پیدا کنیم؟

ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…

اطلاعات بیشترتماس با ما

خدمات ما

ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب


تحریر دفاتر
شرکت حسابداری ایلیا حساب با توجه به پیشینه درخشان از معتبرترین شرکت های حسابداری در تهران به شمار می رود که ارائه دهنده کلیه خدمات ازجمله عملیات مالی و مالیاتی اعم از ثبت اسناد حسابداری جاری و معوقه و …


شرکت حسابداری
خدمات حسابداری در دنیای حال فقط به ارائه خدمات نیست بلکه در کنار خدماتی که ارائه می دهد کیفیت و ضمانت ، هزینه پایین ، امینیت اطلاعات ، پشتیبانی ، تضمین تعهدات و مشاوره در کلیه امور مالی نیاز مشتری است …


خدمات حسابداری
دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که جهت ثبت رویداد ها و روال های مالی می بایست هر شرکت ،موسسه و یا سازمانی که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه ی کاری خود می باشد باید از آنها استفاده نماید …تحریر دفاتر
دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که جهت ثبت رویداد ها و روال های مالی می بایست هر شرکت ،موسسه و یا سازمانی که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه ی کاری خود می باشد باید از آنها استفاده نماید …


شرکت حسابداری
شرکت حسابداری ایلیا حساب با توجه به پیشینه درخشان از معتبرترین شرکت های حسابداری در تهران به شمار می رود که ارائه دهنده کلیه خدمات ازجمله عملیات مالی و مالیاتی اعم از ثبت اسناد حسابداری جاری و معوقه و …


خدمات حسابداری
خدمات حسابداری در دنیای حال فقط به ارائه خدمات نیست بلکه در کنار خدماتی که ارائه می دهد کیفیت و ضمانت ، هزینه پایین ، امینیت اطلاعات ، پشتیبانی ، تضمین تعهدات و مشاوره در کلیه امور مالی نیاز مشتری است …

درباره مرکز حسابداری

از دید ما، موفقیت مشتری ضامن موفقیت و توسعه ماست، از همین رو خود را به موفقیت آنان در محیط رقابتی کسب و کار متعهد می دانیم. هر یک از فعالیت های گروه ما توسط مدیران باتجربه و کارآزموده ای مدیریت و سازماندهی گردیده که البته هدف آنها، ارائه خدماتی صحیح و اثربخش به مشتریان می باشد.

یک

مشاوره سرمایه گذاری

یکی از خدمات دیگر ما اصلاح حساب کلیه سر فصل ها و رویه های حسابداری می باشد که با عقد قرارداد با مناسب ترین قیمت به همراه تضمین حسن انجام کار خیال شرکت ها را از عواقب مشکلات جاری و احتمالی راحت…

اطلاعات بیشترتماس با ما

دو

حقوقی

شرکت ما آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای در زمینه مالی و مالیاتی به شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی با مناسب ترین قیمت می باشد. ارائه خدمات 18 ساعته در روز این شرکت را از سایر رقبا متمایز نموده است…

اطلاعات بیشترتماس با ما

سه

حسابرسی شرکت

موسسه حسابداری ما سنجیده روش با شماره ثبت ۱۷۱۲ در اداره ثبت شهر تهران جزء معتبر و بهترین موسسات حسابداری در تهران به شمار میرود ، ما از ابتدای فعالیت تاکنون پروژه های مالیاتی بسیاری …

اطلاعات بیشترتماس با ما